CarnivalCAFE At the Croquet and Bowls club
May 24, 2017
Talk and guided Walk – Regency Restoration Project at the National Botanic Garden of Wales
June 6, 2017

Archaeological Excavation 10-21 July 2017 – Cloddfa Archaeolegol 10-21 Gorffennaf 2017

Mynydd y Betws, Carmarthenshire - Archaeological Excavation 10-21 July 2017.  Mynydd y Betws, Sir Gaerfyrddin, - Cloddfa Archaeolegol 10-21 Gorffennaf 2017

Mynydd y Betws, Carmarthenshire

Archaeological Excavation 10-21 July 2017

Dyfed Archaeological Trust is seeking volunteers to help excavate a group of prehistoric sites as part of the Mynydd y Betws Community Archaeological Project. The work will include the excavation of three prehistoric burial cairns and a stone alignment. If you would like to join us then please contact Sarah Rees at/ar s.rees@dyfedarchaeology.org.uk or call 01558 825999 for more details.

Mynydd y Betws, Sir Gaerfyrddin,

Cloddfa Archaeolegol 10-21 Gorffennaf 2017

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda gwaith cloddio grŵp o safleoedd cynhanesyddol fel rhan o Brosiect Archaeolegol Mynydd y Betws. Bydd y gwaith yn cynnwys cloddio tair carnedd gladdu gynhanesyddol ac aliniad cerrig. Os hoffech ymuno â ni cysylltwch: Sarah Rees ar s.rees@dyfedarchaeology.org.uk neu ffoniwch 01558 825999 am fwy onfanylion.

 

 

QR Code Business Card