This is the town of Williams Pantycelyn, Vicar Prichard, and the Tonn Press. It is also linked to the Physicians of Myddfai, Twm Siôn Cati, Llywelyn ap Gruffydd Fychan and Dafydd Jones of Caio.
Not surprisingly, Llandovery has played a key role in Welsh history.
Current Exhibition: World War 1 →
Since 2013 Llandovery History Society has been exploring, displaying and caring for the history of this part of North Carmarthenshire.
An independent group of volunteers, we are lucky to receive warm local support. This allows us to share the stories of the Upper Towy Valley with visitors to our exhibition of local history in the Castle Hotel in the centre of town.
Rhufeiniaid, Normaniaid, porthmyn, emynwyr – ac ambell ddihiryn: maen nhw i gyd yn perthyn i dref farchnad Llanymddyfri. Dyma dref Williams Pantycelyn, y Ficer Prichard a gwasg enwog y Tonn. Mae hefyd yn gysylltiedig â Meddygon Myddfai, Twm Siôn Cati, Llywelyn ap Gruffydd Fychan a Dafydd Jones o Gaio.
Nid yw’n syndod, felly, fod Llanymddyfri wedi chwarae rhan allweddol yn hanes Cymru.
Current Exhibition: World War 1 →
Er 2013 mae Cymdeithas Hanes Llanymddyfri wedi bod yn archwilio, arddangos a gwarchod hanes y rhan hon o Ogledd Sir Gaerfyrddin.
Rydym yn grŵp annibynnol o wirfoddolwyr, sydd yn ffodus o gael cefnogaeth frwd yn lleol a thu hwnt. Mae hyn yn ein galluogi i rannu hanes Llanymddyfri a Blaenau Tywi â’r bobl sy’n ymweld â'n arddangosfa o hanes lleol yng Ngwesty'r Castell yng nghanol y dref.
QR Code Business Card